Supervizní setkání Studentského dobrovolnického klubu ADRA

Supervizní setkání Studentského dobrovolnického klubu ADRA

Pro všechny dobrovolníky působící pod naším Dobrovolnickým centrem pravidelně pořádáme supervizní setkání. Není tomu jinak ani u dobrovolníků, kteří se ve svém volném čase věnují seniorům, osobám se zdravotním postižením či dětem a chodí do Studentského klubu ADRA.

Supervize je nástroj celoživotního učení a vznikla v psychoterapeutickém prostředí. Jejím smyslem je rozvíjet profesní dovednosti supervidovaných a poskytovat zpětnou vazbu k jejich práci.  Supervize obsahuje složky nadhledu a dohledu a zaručuje dobrou úroveň odbornosti jak v oblasti schopností, vědomostí a dovedností, tak v oblasti etické a hodnotové.

Tématem supervize bylo působení v dobrovolnickém programu, vztahy v pracovním týmu, motivace dobrovolníků, nacházení řešení problematických situací.