Jablečné odpoledne a zpívání v Hospici, 25. 10. 2019

Jablečné odpoledne a zpívání v Hospici, 25. 10. 2019

Naši milí přátelé z Hospice nás pozvali na krásnou akci s názvem „Jablečné odpoledne“. A tak jsme se se všemi pacienty sešli a společně zpívali lidové písničky. Zjistili jsme, že my, dobrovolníci, nemáme tak dobrou paměť jako pacienti, a tak jsme mnohokrát naslouchali krásnému zpěvu právě z úst pacientů. Akce se zúčastnily i ostatní dobrovolnice, které dlouhodobě docházejí za pacienty do Hospice, a na kytaru nás doprovázel Petr Adamus. K našemu zpěvu dostali pacienti sladký jablečný zákusek.